Første Gangs Brug

Ændret den: Sun, 22 Mar, 2020 at 2:23 PM
1. Monter baghjulene til rammens bagaksel huller ved at trykke på den sorte knap i midten af hjulet og derefter skubbe akslen hele vejen ind i akselhullet. Slip trykknappen.


2. Kontrollér at hjulene er korrekt fastgjorte ved at trække/skubbe dem sidelæns.


First time

3. Monter forhjulsophænget til den forreste nederste del af stellet på samme måde, dvs. Tryk på den sorte knap i bunden af akslen, og pres nedefra akslen ind i aksel hullet. Slip trykknappen.


4. Kontroller at forhjul er forsvarligt fastgjort ved at løfte rammen fra overfladen og trække forhjul nedad.

5. Indstil højden på styret som beskrevet i kapitel «Justering af Grebsbar»


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.