Gå tilstand


1. Fold Veloped ud ved at trække håndtagene sidelæns, væk fra hinanden.

2. Kontroller at Veloped er låst i gang tilstand; Når du folder den ud, skal du være sikker på, at du hører et klik fra teleskopet når den låser i position.


3. Sædet kan skubbes fremad og bagud. Skub den fremad for at opnå maksimal plads til at gå.

Inden du bruger sædet, rækker efter kurven eller folder Veloped, trækkes sædet bagud.


J
Johan is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.