Gå tilstand

Ændret den: Sun, 22 Mar, 2020 at 2:30 PM


1. Fold Veloped ud ved at trække håndtagene sidelæns, væk fra hinanden.

2. Kontroller at Veloped er låst i gang tilstand; Når du folder den ud, skal du være sikker på, at du hører et klik fra teleskopet når den låser i position.


3. Sædet kan skubbes fremad og bagud. Skub den fremad for at opnå maksimal plads til at gå.

Inden du bruger sædet, rækker efter kurven eller folder Veloped, trækkes sædet bagud.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.