Første Gangs Brug

Ændret den: Sun, 22 Mar, 2020 at 4:12 PM1. Træk de to håndtag væk fra hinanden for at folde Walker ud,


2. Lås Walker i gangtilstand ved at trykke på de to bageste hjørner af sædet tydeligt nedad. Du bør høre et "Klik", når Walker låser i gang-tilstand.


3. Før du bruger Walker, skal du sørge for, at foldemekanismen er låst sikkert på plads.


4. Justér grebet til den korrekte højde ved hjælp af hurtig-udløser håndtag, som beskrevet i kapitlet «Højdejustering af Greb».


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.