Når er kundeservice åpent?


Kundeservice er åpent hverdager fra 08.00 til 18.00. For klager og retur er telefontiden hverdager fra 09.00 til 15.00. Vi vil også svare på anrop utenfor de angitte tidene når vi er tilgjengelige.

J
Johan is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.